ZATERDAG 16 DECEMBER 2017 – 14:30 u.
EDE/VICTORIA 1 VS DEV DOORN 1

Hoofdsponsoren

CLUBREGELS V.V. EDE/VICTORIA

Leden en bezoekers dienen zich te houden aan de wet. Zo is het ten strengste verboden om :

 • Alcoholische dranken te verstrekken aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Hard- en softdrugs, wapens en messen of andere voorwerpen die als wapen kunnen dienen, in het bezit te hebben.
 • Geweld, diefstallen en vernielingen te plegen.
 • Discriminatie, seksuele intimidatie en beledigingen (aantasting van iemands goede eer en naam) te plegen.
 • In het clubhuis, kamers, toiletten, gangen, kleedkamers en binnen de afrastering van de velden en dugouts te roken.
 • Vuurwerk: tijdens de wedstrijden is vuurwerk ten strengste verboden.
 • Alcohol: verkoop en gebruik alleen in het clubgebouw. Het nuttigen van alcohol in kleedkamers en langs de lijn is verboden.
 • Glaswerk: buiten het clubhuis mogen non-alcoholische dranken alleen in kunststof of kartonnen bekers genuttigd worden.
 • Leden die deze regels overtreden kunnen worden geschorst of het lidmaatschap kan worden beëindigd.

 

HUISREGELS:

Gedrag

Gedraag je op de accommodatie van v.v. Ede/Victoria positief, voorkom agressief gedrag, laat de scheidsrechter en/of tegenstander in zijn waarde, toon respect (gedraag je niet asociaal). Dit gedrag geldt ook als je v.v. Ede/Victoria elders vertegenwoordigt.

Honden

Honden meenemen mag op het terrein en in het clubhuis, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Honden zijn altijd aangelijnd
 • Uitwerpselen worden opgeruimd

 

(Brom)fietsen/scooters, auto’s & parkeren

Rijden op (brom)fietsen en scooters op het terrein is verboden. (Brom)fietsen/scooters in de fietsenstallingen plaatsen. Parkeren is voor eigen risico. Auto’s worden geparkeerd op het parkeerterrein in de daarvoor bestemde parkeervakken. Parkeren is voor eigen risico. V.v. Ede/Victoria is niet aansprakelijk voor eventueel aangebrachte schade.

Afval

Zowel buiten (op en rond het terras) als binnen dient het afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. Lege glazen etc. dienen bij de bar te worden teruggebracht. Er mag geen serviesgoed of glaswerk mee naar de velden genomen worden. Warme dranken mogen enkel in plastic/kartonnen bekers meegenomen worden naar de velden.

Kleedkamers

 • Degene die als laatste de kleedkamer verlaat dient de lamp uit te doen.
 • De trainers zijn tijdens de trainingen verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de kleedkamer van hun team. Na omkleden zorgt elk team voor het netjes achterlaten van de kleedkamer. Douche- en kleedkamer vegen met de aanwezige trekker. Gras- en modderresten, drinkflesjes, papier etc. in de prullenbak.
 • Op wedstrijddagen geldt dit ook voor de kleedkamer van de tegenstander.
 • Er mag niet gerookt worden in de kleedkamer.
 • Er mogen geen alcoholische dranken genuttigd worden in de kleedkamers.

 

Materialen

 • Ballen dienen na de trainingen opgeborgen te worden in de daarvoor bestemde ballen kliko’s in het ballenhok. Na iedere training horen hetzelfde aantal ballen daar in te liggen. Mochten er ballen kapot zijn, dit melden bij Materialenbeheer. Aan het eind van het seizoen moeten dezelfde aantal ballen nog aanwezig zijn. Aantallen worden aan het begin van het seizoen genoteerd per elftal.
 • Bidons dienen omgespoeld ondersteboven in de krat terug gezet te worden i.v.m. salmonella bacteriën.
 • Gebruikte/vieze hesjes moeten  worden neergelegd in het washok.
 • Degene die als 1e een wedstrijd heeft op het veld, dient de hoekvlaggen te plaatsen.
 • Shirts zijn in beheer bij de elftalleider. Broeken en sokken nemen de spelers (vanaf de D) mee naar huis.
 • Indien de tenues aan het einde van het seizoen niet meer compleet zijn zullen er boetes volgen. Kosten hiervan zijn vermeld in de bruikleenovereenkomst.
 • Mochten er shirts, sokken of broekjes kapot zijn dit graag melden bij Materialenbeheer.

 

Wedstrijden

 • Op wedstrijddagen kunnen de leiders gebruik maken van de bestuurskamer om het wedstrijdformulier in te vullen. Er zijn 2 computers beschikbaar.
 • Graag vanuit huis, mits dit mogelijk is, het wedstrijdformulier zo ver mogelijk invullen.
 • Bij onregelmatigheden tijdens de wedstrijden, denk hierbij aan bijvoorbeeld staking van de wedstrijd, rode kaart etc., dit direct melden bij de wedstrijdsecretaris.

 

Uitwisseling spelers

 • Op donderdagavond dienen de trainers en leiders van het 1e en 2e elftal met elkaar overleg te plegen over het aantal en welke spelers met welk elftal tijdens de eerstvolgende wedstrijd mee zullen gaan.
 • Het 2e elftal heeft de morele verplichting spelers uit te lenen aan het 1e elftal. Spelers die niet geselecteerd zijn voor het 1e elftal spelen met het 2e elftal mee.
 • Indien het 2e elftal te weinig spelers heeft kan de leider van het 2e elftal op donderdagavond een beroep doen op de spelers van de overige elftallen, dit gaat altijd eerst in overleg met hun leiders en pas daarna kunnen eventuele spelers benaderd worden.
 • Voor de overige elftallen geldt dat zij op vrijwillige basis spelers kunnen uitlenen aan de andere elftallen, dit gaat altijd eerst in overleg met hun leiders en pas daarna kunnen eventuele spelers benaderd worden. Een goede onderlinge samenwerking is wel van groot belang.
 • Mocht er op maandag geconstateerd worden dat er voor de eerstvolgende wedstrijd niet genoeg spelers zijn, dan kan er via de wedstrijdsecretaris een baaldag aangevraagd worden, let wel een baaldag dient uiterlijk zondag aangevraagd te worden.
 • De hoofdregel is dat er geen wedstrijden op papier worden geregeld. Verwacht wordt dat de leiders in eerste instantie zullen trachten zelf een oplossing te vinden. (Denk hierbij bijvoorbeeld indien er een tekort aan spelers is. Leiders dienen in dit geval eerst andere elftallen hierover te benaderen) Mocht er onverhoopt toch een kink in de kabel zijn en kan het probleem niet worden opgelost, dan zal het bestuur moeten worden ingelicht. Tezamen met het bestuur dient er dan gekeken te worden hoe het probleem opgelost kan worden.
 • Zonder een geldige spelerspas van v.v. Ede/Victoria wordt er niet gevoetbald! Mocht dit toch gebeuren en geconstateerd worden door het bestuur, zullen er sancties volgen!
 • Spelerspassen horen altijd in de bestuurskamer in de daarvoor bestemde lade te liggen. Als er spelers worden uitgewisseld kunnen de pasjes gepakt worden. Na afloop van elke wedstrijden dienen de spelerspassen weer teruggelegd te worden in de lade.

 

Veldverlichting

Het bedienen van de veldverlichting is voorbehouden aan trainers en leden van Accommodatie Beheer.
Veldverlichting pas aanzetten als het donker begint te worden, hierdoor besparen wij energiekosten. De trainer die als laatste het oefenveld verlaat doet de veldverlichting uit.

 

Kunstgrasvelden

Betreed het kunstgrasveld alleen met schone, daarvoor geschikte schoenen. Betreed het kunstgrasveld alleen via de openslaande hekken. Gebruik het hekwerk rondom het kunstgrasveld niet als zitplaats. Neem geen glazen of flesjes mee op het kunstgrasveld en in de dug-outs. Blijf als toeschouwer van trainingen en wedstrijden achter de hekken en let daarbij vooral ook, voor de veiligheid, op kleine kinderen. Het is verboden te roken op het kunstgrasveld of in de dug-outs. Breng lege flessen, glazen, bekers, kratten e.d. terug naar de bar in het clubhuis. Gooi afval, zoals flessendopjes, plastic bekers, frietbakjes e.d. in de afvalbakken.

 

Reclameborden

De reclameborden aan de omheining van de velden vormen een belangrijke inkomstenbron voor v.v. Ede/Victoria en zijn bovendien de visitekaartjes van onze sponsors. Wees er dus zuinig op en gebruik ze tijdens training of wedstrijd niet als schietschijf!

 

Diefstal/vernielingen / geweldpleging

 • Bij diefstal zal aangifte worden gedaan bij de politie.
 • Wanneer een lid wordt betrapt bij het stelen van andermans goederen of goederen van de vereniging zal hij de toegang tot het sportpark worden ontzegd totdat het bestuur hem of haar hierover een uitspraak heeft gedaan.
 • Bij opzettelijke vernieling/beschadiging van eigendommen van de vereniging of bij andere verenigingen zal de schade verhaald worden op de desbetreffende persoon of ouder/verzorger. Indien nodig zal er aangifte bij de politie worden gedaan.
 • Bij geweldpleging heeft het bestuur het recht om desbetreffende persoon of ouder/verzorger de toegang tot het sportpark te ontzeggen. Indien nodig zal er aangifte bij de politie worden gedaan.

Kaarten / schorsingen

Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere
verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door
de vereniging aan de betreffende speler doorbelast; bij in gebreke blijven volgt tevens een speelverbod.
Kosten voor gele en rode kaarten worden doorbelast
Spelers of (kader)leden die een kaart voor, tijdens of na de wedstrijd hebben ontvangen, dienen de boetes m.b.t. gele
en rode kaarten, zelf te financieren. Hierbij wordt door het bestuur geen uitzondering gemaakt.

Procedure boetes A-categorie

Gele kaarten
Spelers c.q. (kader)leden die een gele kaart ontvangen, krijgen een KNVB-boete. Deze boete wordt door v.v.
Ede/Victoria bij de speler c.q. (kader)lid geïnd. Na de vijfde gele kaart is een speler automatisch voor de
eerstvolgende wedstrijd geschorst. De 2e wedstrijdschorsing direct na de zevende registratie. 2 waarschuwingen in 1
competitiewedstrijd of bekerwedstrijd ten gevolge waarvan de speler uit het veld is gezonden, of had moeten worden
gezonden, mits geregistreerd, hebben tot gevolg, dat de speler is uitgesloten van deelname aan competitiewedstrijden
totdat zijn elftal de eerstvolgende officiële wedstrijd heeft gespeeld.

Rode kaarten
Spelers c.q. (kader)leden die een directe rode kaart ontvangen (niet bij 2x geel), krijgen een KNVB-boete. Deze boete
wordt door v.v. Ede/Victoria bij de speler c.q. (kader)lid geïnd. Na een directe rode kaart is een speler automatisch
voor de eerstvolgende wedstrijd geschorst. Daarna bepaalt de KNVB-tuchtcommissie de uiteindelijke straf. Competitie
en bekertoernooi zijn niet met elkaar verbonden. Een directe rode kaart, opgelopen in het bekertoernooi, telt wel mee
als schorsing voor competitieduels.
Boetes worden via de eerstvolgende contributiebetaling bij het betreffende lid geïnd door v.v. Ede/Victoria.

Procedure boetes B-categorie
Met ingang van het seizoen 2013-2014 geldt een nieuwe regeling voor gele kaarten voor junioren en senioren in de B-categorie.
Dan zal een eerste gele kaart een tijdstraf opleveren van 10 minuten dit geldt voor iedereen in de B-categorie
junioren (t/m JO15), JO13 geldt 5 minuten tijdstraf. Gele kaarten komen hiermee bijna niet meer op het
wedstrijdformulier te staan en kunnen verder dus evenmin leiden tot uiteindelijke schorsing tenzij de scheidsrechter
dus anders besluit.

Collectieve overtredingen
Kosten en boetes voor collectieve overtredingen zoals opstootjes, vechtpartijen en staken van een
wedstrijd worden aan het desbetreffende team doorbelast.
De regeling “Kaarten en schorsingen” heeft betrekking op
Alle wedstrijden; competitie en beker
Alle (niet)spelende (kader)leden van v.v. Ede/Victoria
Let wel: Bij een overschrijving naar een andere vereniging moet de eventueel nog openstaande vordering worden
betaald voordat de overschrijving wordt verleend.

 

 

 

Wij rekenen op ieders medewerking!

Het bestuur

Accommodatie

Ede/Victoria

Sportparkweg 8

6717 LD Ede

Tel. 0318-621431

Mail: info@ede-victoria.nl

Internet: www.ede-victoria.nl


Klik hier voor de routebeschrijving

Correspondentieadres

vv Ede/Victoria

Postbus 4186

6710 ED Ede


Contact over de site

info@ede-victoria.nl

Volg Ede/Victoria