Privacy Policy

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit betekent voor Ede/Victoria dat er o.a. een privacy policy moest worden opgesteld, dat er moest worden vastgelegd wie er over privacygevoelige gegevens binnen Ede/Victoria mag beschikken en welke beveiligingsmaatregelen er worden toegepast. In de praktijk zal er niet veel veranderen. … Meer lezen over Privacy Policy