ZATERDAG 24 NOVEMBER 2018 – 14:30 u.
WODANSECK 1 VS EDE/VICTORIA 1

Hoofdsponsor

Aankondiging Algemene Ledenvergadering 2018

Aan alle leden, ouders/verzorgers,

Hierbij de aankondiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De vergadering staat gepland voor:

Datum            :          maandag 26 november 2018
Aanvang        :          20.00 uur
Plaats             :          kantine v.v. Ede/Victoria

Noodoproep

Voor de bestuursleden Wilbert de Beer, Jørgen Berkhof en Corrie van Laar zit de ambtstermijn er op. Zij hebben allen te kennen gegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen. Gevolg hierdoor is dat er nog maar één bestuurslid overblijft. Aangezien de tijd dus écht dringt zijn wij met grote spoed op zoek naar een 6-tal personen die in het bestuur zitting willen nemen in de volgende functies:

*voorzitter
*penningmeester
*secretaris
*bestuurslid Accommodatie en Materialenbeheer
*bestuurslid Voetbalzaken Senioren
*bestuurslid Voetbalzaken Jeugd

Zonder verkiesbare kandidaten komt er geen nieuw bestuur en zal ook het laatst overgebleven bestuurslid zijn functie neerleggen daar het voor hem dan niet meer mogelijk zal zijn de club aan te sturen. Het gaat nu om de continuïteit van onze eigen vereniging. Alleen als we samen de schouders eronder zetten gaat dat lukken. Wij doen een beroep op jullie allen, aan zij die onze club een warm hart toedragen. Het moet toch mogelijk zijn om voor een zo prachtige vereniging een bestuur te vormen dat zich geheel kan wijden aan belangrijke verengingszaken.

Wij komen graag vrijblijvend met jou in gesprek, ook als je geen bestuursfunctie ambieert, maar wel commissielid wilt worden of iets anders zou willen doen voor onze club.
Zie jij het belang van de voortduur van onze mooie vereniging en de rol die jij daarin kunt vervullen? Zonder bestuur, geen vereniging!!

Kandidaten kunnen zich nu aanmelden bij secretariaat@ede-victoria.nl.

De agenda van de Algemene Ledenvergadering volgt nog.

Met vriendelijke groet,

Bestuur v.v. Ede/Victoria

Accommodatie

Ede/Victoria

Sportparkweg 8

6717 LD Ede

Tel. 0318-621431

Mail: info@ede-victoria.nl

Internet: www.ede-victoria.nl


Klik hier voor de routebeschrijving

Correspondentieadres

vv Ede/Victoria

Postbus 4186

6710 ED Ede


Contact over de site

info@ede-victoria.nl

Volg Ede/Victoria