Geen wedstrijden meer op het programma voor Ede/Victoria!
Het is zomerstop!

Hoofdsponsor

Nieuw bestuur voor Ede/Victoria

Tijdens de algemene ledenvergadering op 26 november 2018 is een stemming geweest voor een nieuw bestuur voor de vereniging. Na de oproep aan de leden om op te staan om het aftredende bestuur te vervangen, is er achter de schermen hard gewerkt en gelobbyd om nieuwe kandidaten te vinden om een juiste bestuurlijke invulling te kunnen geven. Hier op volgend hebben zich een 6 tal kandidaten aangemeld.

Alle aangemelde kandidaten zijn tijdens de stemming met meerderheid  van stemmen gekozen om in het nieuwe bestuur zitting te nemen. De komende weken zal gekeken worden naar de precieze invulling en taakverdeling. Zodra hier meer over bekend is wordt dit op de clubsite gepubliceerd onder Dagelijks bestuur.

In het nieuwe bestuur zal aanblijvend bestuurslid Marcel Eijkhout bijgestaan worden door:

  • Renate Schimmel
  • Kenny Apon
  • Jan Arends
  • Gert van de Kamp
  • Marco Rijnders
  • John de Rouw

Accommodatie

Ede/Victoria

Sportparkweg 8

6717 LD Ede

Tel. 0318-621431

Mail: info@ede-victoria.nl

Internet: www.ede-victoria.nl


Klik hier voor de routebeschrijving

Correspondentieadres

vv Ede/Victoria

Postbus 4186

6710 ED Ede


Contact over de site

info@ede-victoria.nl

Volg Ede/Victoria


Nieuws