📅 ZATERDAG 09 DECEMBER 2023
🕒 15:00 UUR
⚽ Prins Bernhard
🔁 VV EDE/VICTORIA
🏟 SPORTPARK De Zandsteeg

Hoofdsponsor

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit betekent voor Ede/Victoria dat er o.a. een privacy policy moest worden opgesteld, dat er moest worden vastgelegd wie er over privacygevoelige gegevens binnen Ede/Victoria mag beschikken en welke beveiligingsmaatregelen er worden toegepast.

In de praktijk zal er niet veel veranderen. Persoonsgegevens werden alleen doorgegeven aan derden als wij hiervoor een wettelijke verplichting hadden (b.v. belastingdienst) of aan partijen waarmee een verwerkingsovereenkomst is afgesloten (b.v. KNVB/Sportlink).

Indien er leden zijn die geen toestemming geven voor vermelding van de naam op de website of zijn/haar foto met naam, kan men dit zelf kenbaar maken aan de ledenadministratie, contributie-ledenadministratie@ede-victoria.nl.

Het privacy protocol wat van toepassing is op onze vereniging is hieronder terug te vinden.

Download Privacy Policy Ede/Victoria

Bestuur Ede/Victoria

Accommodatie

Ede/Victoria

Sportparkweg 8

6717 LD Ede

Tel. 0318-621431

Mail: info@ede-victoria.nl

Internet: www.ede-victoria.nl


Klik hier voor de routebeschrijving

Correspondentieadres

vv Ede/Victoria

Postbus 4186

6710 ED Ede


Contact over de site

info@ede-victoria.nl

Volg Ede/Victoria


Nieuws